Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w Gminie Wasilków w 2024

 Wasilków, 20 grudnia 2023 r.

 

BURMISTRZ WASILKOWA

ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadań Gminy Wasilków

z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączony z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2024 rokuKonkurs obejmuje następujące zadanie:

Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2024 roku (wartość zadania 450 000,00 zł na wszystkie oferty).

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy „WITKAC” oraz w wersji papierowej złożonej w zamkniętej kopercie zaopatrzonej napisem: „Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2024 roku" Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2024 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: wasilkow.pl, bip.wasilkow.pl, na platformie witkac.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. 10 ).

Link do do platformy Witkac - konkurs sport 2024

Dodana: 20 grudzień 2023 14:53

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2023 10:07