Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020, zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/

Ogłoszenie (ważne dla pełnomocników komitetów wyborczych!)

w sprawie zgłaszania do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w wyniku epidemii Cowid-19, zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wasilków następuje na zasadach określonych w § 6 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

  1. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r.
  2. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do Urzędu Miejskiego, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

- wtorek 9.00-17.00;

- środa 7.30-15.30;

- piątek – Urząd nieczynny – zgłoszenie można przesłać jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej w godz. 7.30-15.30, na adres e-mail: wybory_prezydenckie2020@wasilkow.pl

  1. Zgłoszenie może zostać przesłane do Urzędu Miejskiego:

1) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na dres e-mail: wybory_prezydenckie2020@wasilkow.pl ;

 2) pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego, a nie data jego nadania.

  1. W przypadku dokonania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej:

1) nie jest wymagany podpis elektroniczny;

2) oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7 tradycyjną pocztą;

3) dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,

c) potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do Urzędu Miejskiego przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Pełnomocnicy wyborczy mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń przesyłając pytanie na adres e-mail: wybory_prezydenckie2020@wasilkow.pl 

lub pod numerem telefonu: 531 249 408

Ponadto informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:
 * Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
 * Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Usługi te dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej
 * Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).

Dodana: 4 czerwiec 2020 14:44

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2020 16:39