Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Harcerska Akcja Letnia 2024"

Wasilków, dn. 18.06.2024
 


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Harcerska akcja letnia 2024" złożonej przez Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 25 czerwca 2024 r. do godz. 17.00 w formie pisemnej:
   

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 18 czerwiec 2024 16:54

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2024 16:54