Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2022 r. nr BGGN.7013.10.2022.AB Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do filii Szkoły Podstawowej w Jurowcach

Zamawiający

Gmina Wasilków z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

Tel. 85 71 85 400

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.wasilkow.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 9.00-17.00, środa-piątek 7.30-15.30.

 

Termin złożenia oferty – 26.09.2022 roku do godz. 13:00

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie elektronicznej na adres e-mail kancelaria@wasilkow.pl

Termin związania oferta – 30 dni.

Dodana: 21 wrzesień 2022 13:54

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2022 08:07