Honorowy Patronat Burmistrza Wasilkowa

 

Patronat honorowy jest wyrazem wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter uroczystości, imprezy lub przedsięwzięcia.

O patronat mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne
  • grupy nieformalne
  • organizacje pozarządowe

Patronatem honorowym mogą być objęte wydarzenia, które spełniają przynajmniej jedno z kryteriów:

  • budują pozytywny wizerunek oraz promują Gminę Wasilków;
  • mają istotne znaczenie społeczne, kulturalne, promocyjne lub edukacyjne;
  • przyczyniają się do realizacji priorytetowych zadań publicznych zawartych w Programie Współpracy Gminy Wasilków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • mieszczą się w zakresie działalności pożytku publicznego.

 

W razie potrzeby dopytania o szczegóły prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju, tel. (85) 718 54 00 wew. 036.

 

 

Poniżej do pobrania Zarządzenie oraz wzór wniosku o patronat honorowy oraz wzór kosztorysu.

Dodana: 17 luty 2017 13:51

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2023 13:12