Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w Gminie Wasilków w 2022 r.BURMISTRZ WASILKOWA

ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadań Gminy Wasilków

z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączony z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku

określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)
Konkurs obejmuje następujące zadanie:

Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku (wartość zadania 410 000,00 zł na wszystkie oferty).

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy „WITKAC” oraz w wersji papierowej złożonej w zamkniętej kopercie zaopatrzonej napisem: „Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2020 roku” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: wasilkow.pl, bip.wasilkow.pl, na platformie witkac.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. 10 ).

(Treść zasad konkursu uległa zmianie, stąd wydłużenie terminu składania ofert do 31 grudnia 2021. Zarządzenie w załączniku)

Dodana: 2 grudzień 2021 12:39

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2021 16:41