Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2023 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2023 r.


Informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, realizatorami zadania w 2023 roku będą:


1. Klub Sportowy "Wasilków" - zadanie pt. "SPORT – DOBRY WYBÓR" - dotacja w wysokości 325.000,00 zł
2. Klub Sportowy "Studzianki" - adanie pt. "Studzianki - sport i rekreacja etap VI" - dotacja w wysokości 28.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „SET” Wasilków - zadanie pt. "Siatkówka -sportowa pasja- zdrowe życie" - dotacja w wysokości 32.000,00 zł
4. Kyokushin Team Wasilków - zadanie pt. "Karate alternatywą dla uzależnień 2" - dotacja w wysokości 40.000,00 zł


Uzasadnienie

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 r. wpłynęło pięć ofert, z czego pięć z nich spełniło wymogi formalne, jedna z pięciu ofert nie została poddana ocenie merytorycznej ze względu na nie osiągnięcie progu minimum 60 punktów, kwalifikującego do przyznania dotacji.

W wyniku oceny merytorycznej Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferenci posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji ww. zadania.

 

Burmistrz Wasilkowa,

Adrian Łuckiewicz

Dodana: 20 styczeń 2023 12:01

Zmodyfikowana: 7 luty 2023 12:55