Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Jak zdrowo żyć-dynia/cukinia, królowe jesieni"

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: ""Jak zdrowo żyć-dynia/cukinia, królowe jesieni" złożonej przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach”, Dąbrówki, ul. Wesoła, 16-010 Wasilków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do  28 września 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl.

Dodana: 21 wrzesień 2020 15:30

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2020 15:30