Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Siatkarskie ferie na sportowo"

Wasilków, dn. 12.01.2022

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Siatkarskie ferie na sportowo" złożonej w trybie pozakonkursowym przez UKS „SET”, Wasilków ul. Dębowa 3, 16-010 Studzianki

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 19 stycznia 2021 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 12 styczeń 2022 14:51

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2022 14:52