Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wasilków i nadania jej statutu

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz środowisko młodzieży do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie

powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wasilków i nadania jej statutu

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać

w terminie do 10 września 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 30 sierpień 2021 09:26

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2021 09:26