Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok

Dodana: 21 grudzień 2022 15:04

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2022 15:05