Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

 

Osoby niesłyszące oraz osoby posiadające trudności w komunikowaniu się za pomocą głosu, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, należy zgłosić wskazując wybraną metodę komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

W tym celu skontaktuj się z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta (kancelarii Urzędu) za pomocą:

  • telefonu:  85 71-85-400

  • faksu.: 85 71- 85 - 700

  • e-mailowo:

           Napisz e-mail na adres: kancelaria małpa wasilkow kropka pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;

  • propozycję terminu i godziny wizyty w Urzędzie;

  • krótkie określenie sprawy;

  • kontakt zwrotny, na który prześlemy informację z potwierdzeniem spotkania.

  • W zgłoszeniu koniecznie zaznacz czy komunikujesz się:
   1. w polskim języku migowym (PJM),
   2. systemie językowo-migowym (SJM)
   3. w sposobie komunikowania się osób głucho-niewidomych (SKOGN).
    

Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w wyznaczonym przez Ciebie terminie.

Jeżeli nie będziemy mogli załatwić tej sprawy w wybranym przez Ciebie terminie, skontaktujemy się z Tobą z propozycją załatwienia sprawy w innym możliwym terminie lub zaproponujemy inną formę jej realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.).

Możesz także zgłosić się do Urzędu z wybraną przez Ciebie osobą, która pomoże załatwić Twoją sprawę. Osoba towarzysząca musi mieć ukończony co najmniej 16 rok życia.

 

Dodana: 18 marzec 2019 11:13

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2021 12:24