Dodana: 23 wrzesień 2020 15:55

Zmodyfikowana: 4 październik 2022 15:21

Dostępność architektoniczna urzędu na zdjęciach

ZDJĘCIE 1

Parking Urzędu Miejskiego w Wasilkowie zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Białostocką i Sienkiewicza, wjazd samochodem na parking jest możliwy z obu wyżej wskazanych dróg. Do dyspozycji klientów jest 40 miejsc parkingowych, w tym oznaczone miejsce dla kierowców z niepełnosprawnością, znajdujące się tuż przy wjeździe od strony ul. Sienkiewicza.

Ilustracja do artykułu - pkt. 1 Miejsce parkingowe.jpg

ZDJĘCIE 2

Z parkingu do wejścia do budynku od strony ul. Sienkiewicza można się dostać korzystając z podjazdu wykonanego z płyt chodnikowych o długości 10m. Podjazd ograniczony jest z prawej strony linią budynku, z lewej strony metalową balustradą z podwójną poręczą.

Ilustracja do artykułu pkt. 2 Ciąg komunikacyjny z parkingu do wejścia do budynku.jpg

ZDJĘCIE 3

Do wejścia do budynku od strony ul. Sienkiewicza prowadzą od strony północnej schody (pięć stopni) oraz od strony parkingu (od strony południowej) podjazd o długości 10m. Drzwi do budynku wyposażone są w ukośny pochwyt, otwierają się na zewnątrz na lewą stronę. Po wejściu znajdziemy się w wąskim przedsionku, który kończy się drzwiami z pochwytem otwieranymi również na stronę lewą.

Ilustracja do artykułu pkt. 3 Wejście do budynku ul. Sienkiewicza.jpg

ZDJĘCIE 4

Wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie od strony ulicy Białostockiej. Z ciągu pieszego ul. Białostockiej do budynku prowadzą wyłącznie schody (6 stopni), z balustradą metalową z poręczą umiejscowioną w centralnej części schodów. Po wejściu schodami klient trafia na zadaszony szeroki spocznik. Na ścianie po lewej stronie od wejścia zawieszone są czerwone tablice administracyjne z nazwami: Urząd Miejski w Wasilkowie, Rada Miejska w Wasilkowie oraz tablica z godłem państwowym. Nad tablicami powiewa całorocznie wywieszona flaga państwowa oraz flaga Gminy Wasilków (żółto-czarno-żółta). Na ścianie po prawej stronie przed wejściem zlokalizowany jest dzwonek. Do budynku prowadzą przeszklone drzwi z pochwytem otwierane na stronę prawą. Po przekroczeniu drzwi zewnętrznych klient trafia do przedsionka, z którego do hallu urzędu prowadzą ponownie przeszklone drzwi z pochwytem.

Ilustracja do artykułu 4 Wejście do budynku ul. Białostocka.jpg

ZDJĘCIE 5

Nieduży hall główny Urzędu Miejskiego, z którego prowadzą trzy ciągi komunikacyjne: schody łamane z zabiegami prowadzące na piętro budynku, korytarz w lewej części wiodący do pokojów nr 4 i nr 8, korytarz po prawej stronie, którym można się dostać do Biura Obsługi Interesanta, Kasy, Sali konferencyjnej, toalet oraz pokojów nr 1,2, 3, 7. Naprzeciwko wejścia do hallu zlokalizowane są stolik i krzesła przeznaczone dla interesantów oraz stojak z drukami i ulotkami informacyjnymi. Na ścianie po prawej stronie po wejściu do hallu znajduje się gablota z ogłoszeniami urzędowymi.

Ilustracja do artykułu - pkt 5 korytarz parteru.jpg

ZDJĘCIE 6

Na ścianie przy pokoju nr 1 w hallu wywieszony jest spis pokojów Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Na parterze rozmieszone są:

 1. BOI,

 2. Urząd Stanu Cywilnego; Ewidencja Ludności; Dowody Osobiste,

 3. Urząd Stanu Cywilnego; Ewidencja Ludności; Dowody Osobiste,

 4. Zarządzanie drogami,

 5. Inwestycje,

 6. Gospodarka nieruchomościami, Planowanie przestrzenne, Geodezja,

 7. Gospodarka nieruchomościami,

 8. Kasa

 9. Sala konferencyjna,

  Na piętrze znajdują się

 10. Ochrona środowiska, Gospodarka wodna,

 11. Zarządzanie kryzysowe; Ochrona ppoż; Obrona cywilna,

 12. Informatycy,

 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Promocja,

 14. Sala narad,

 15. Fundusze unijne,

 16. Burmistrz,

 17. Sekretariat, Biuro rady miejskiej,

 18. Zastępca burmistrza,

 19. Skarbnik gminy,

 20. Księgowość budżetowa,

 21. Zamówienie publiczne,

 22. Księgowość podatków i opłat,

 23. Wymiar podatków i opłat,

 24. Kadry,

 25. Oświata, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Działalność gospodarcza,

 26. Kierownik BGGN,

 27. Sekretarz gminy,

iIlustracja do artykułu pkt 6 - Tablica ze spisem pokojów

ZDJĘCIE 7

Biuro Obsługi Interesanta mieszczące się po lewej stronie po wejściu do budynku od strony ul. Sienkiewicza. Stanowisko z niskim okienkiem i wąskim blatem recepcyjnym, zabudowane w dolnej części kompozytem poliwęglanowym, w górnej części przeszklone. Biuro wyposażone jest w pętlę indukcyjną. Przy okienku recepcyjnym krzesło dla interesanta. Na ściankach-szybach biura wywieszone bieżące ogłoszenia.

Ilustracja do artykułu -pkt 7 Biuro Obsługi Interesanta.jpg