Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Siatkarskie wakacje w Augustowie"Wasilków, dn. 28.06.2023

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Siatkarskie wakacje w Augustowie" złożonej w trybie pozakonkursowym przez UKS „SET” Wasilków ul. Dębowa 3, 16-010 Studzianki.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 05 lipca 2022 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:
 

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 28 czerwiec 2023 13:40

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2023 11:38