Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2017 r.

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza się:

Podstawowa kwota dotacji na 2017 r. i jej aktualizacje

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Podstawowa kwota dotacji

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

(na marzec)

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

(na październik)

1

przedszkola

11 452,38 zł

11 369,97 zł

11 398,57 zł

 

Statystyczna liczba uczniów na 2017 r. i jej aktualizacje

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Statystyczna liczba uczniów

Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów

(na październik)

1

przedszkola

247

248

 

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Wasilków na 1 ucznia w przedszkolu niepublicznym, który nie jest uczniem niepełnosprawnym

Stawka dotacji

Stawka dotacji

(na marzec)

Stawka dotacji

(na październik)

715,77 zł

710,62 zł

712,41 zł

 

Dodana: 23 listopad 2017 12:45

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2018 07:52

Lista stron