Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego, które wygasły na mocy art. 546 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r, poz. 2268)

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

które wygasły z dniem 01.01.2018 r.

(na podstawie art. 546 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268)

L.p.

Nr sprawy

Data wydania

Pozwolenie na budowę

Planowana inwestycja

Nr działki

Miejsco-wość

1

BGGN.7331-203/04-K

20.07.2005

-

Budowa krytej pływalni

3687/6

Wasilków

2

BGGN.7331-11/08-

07.07.2008

-

Zespół budynków w zabudowie zagrodowej

1584/9

Wasilków

3

BGGN.7331-37/09

27.07.2009

-

Budowa bud. mag. 3 szt.

534

Wasilków

4

BGGN.7331-101/09

18.09.2009

-

Budowa siedliska rolniczegon(2 bud. mieszk., bud. garażowy, bud. magazynowy)

1598/5

Wasilków

5

BGGN.7331-18/10-K

28.04.2010

-

Myjnia samochodowa na 4 stanowiska

552/5

Wasilków

6

BGGN.7331-IP-40/10-K

29.12.2010

-

Budowa progu antyrunmowiskowego na rzece Supraśl

3686

Wasilków

7

BGGN.7331-28.2011

17.05.2011

-

Zespół budynków w zabudowie zagrodowej

1584/9, 1584/10, 563

Wasilków

8

BGGN.6730.186.2011.K

17.11.2011

-

Budowa bud. mieszk. 2 szt.

3652, 3654

Wasilków

9

BGGN.6730.008.2012.L

30.04.2012

-

Zabudowa rekreacyno-usługowa

567/4, 567/5, 2920, 3685/1, 3685/2, 3687/5, 3719, 3720, 3721

część 740, 3686

Wasilków

10

BGGN.6730.112.2012.L

31.07.2012

-

Budowa bud. mieszk. jednor.

2879

Wasilków

11

BGGN.6730.146.2012

18.09.2012

-

Budowa bud. mieszk. 6 szt.

104

Osowicze

12

BGGN.6730.213.2012.L

07.01.2013

-

Budowa bud. mieszk.

3655, 3657

Wasilków

13

BGGN.6730.242.2012.K

21.03.2013

-

Budowa bud. mieszk. jednor.

1116/8

Jurowce

14

BGGN.6730.116.2013.

23.09.2013

-

Budowa bud. mieszk. 8 szt.

3655, 3657

Wasilków

15

BGGN.6730.189.2014

18.12.2014

-

Zespół budynków w zabudowie zagrodowej

1584/9, 561

Wasilków

16

BGGN.6730.28.2015

22.04.2015

-

Budowa siedliska rolnego z usługami agroturystycznymi

1584/9, 1584/14, 1584/11 i 1584/15

Wasilków

17

BGGN.6730.56.2015.S

02.11.2015

-

Wyciąg narciarski przenośny

567/5

Wasilków

18

BGGN.6730.95.2015

17.12.2015

-

Budowa bud. mieszk. 12 szt.

499

Dąbrówki

Burmistrz Wasilkowa

Dodana: 2 styczeń 2019 11:56

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2019 11:56

Lista stron