wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

                                                                                                                                  Załącznik  do Zarządzenia Nr 587 /2022    

                                                                                                                                  Burmistrza Wasilkowa  z dnia 27.06.2022  r.        

                                                                                                                                   w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                       podaje do publicznej wiadomości

 

                                                                                                   W Y K A Z

                                                         nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie/

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

63/1

2,9349

BI1B/00055351/3

 

Osowicze

gm. Wasilków

 

brak planu

bez przetargu

385 zł/ha.   tj. 1130 zł

 

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19  listopada 2019 r., w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wasilków, zgodnie z którym czynsz dzierżawny wynosi  odpowiednio

                                                                                      1

  1. Za grunty dzierżawione pod uprawy rolne - czynsz roczny: a) grunty o powierzchni do 1,00 ha – 440 zł/ha b)grunty o powierzchni powyżej 1,00 ha – 385 zł/ha c) grunty o powierzchni powyżej 5,00 ha – 220 zł ha.

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

 

Wasilków, dnia 27.06.2022 r.

Dodana: 1 lipiec 2022 10:12

Zmodyfikowana: 1 lipiec 2022 10:12