Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Wasilkowski Festiwal Książki dla dzieci"

Wasilków, dn. 12.05.2023

 


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofertyZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Wasilkowski Festiwal Książki dla dzieci" złożonej przez Fundację Sąsiedzi z siedzibą ul. M. Skłodowskiej - Curie 2 lok. 114, 15-950 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 19 maja 2023 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:
 

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 12 maj 2023 14:10

Zmodyfikowana: 12 maj 2023 15:13