Informacja o kontrolach w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2022 r.

   Lp      Jednostka kontrolująca                       Termin kontroli                            Przedmiot kontroli                        
1 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku     25 marca 2022 Określenie stanu przygotowań obronnych
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30 czerwca 2022

Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze

3 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku 4 sierpnia 2022

Realizacja warunków umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości

4 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 6 września 2022

Finansowanie zad. zleconych i dofinansowanie zad. własnych gmin z zakresu pomocy społ. i wspierania rodziny

 5 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 14 października 2022 Wykorzystanie dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 25 października 2022 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
7 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 24 listopada 2022 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
8 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 24 listopada 2022 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne

Dodana: 30 czerwiec 2022 12:47

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2023 15:08