Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie:

1. elektronicznej , poprzez stronę "Cyfrowy Urząd" , naciśnik poniższą ikonę, aby przejść do wniosku aby go wypełnic i złożyć:

2. elektronicznej , poprzez wysłanie wniosku na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie : kancelaria@wasilkow.pl

3. papierowej,  tym celu można wypełnic wniosek na stronie "Cyfrowy Urząd" , a następnie wydrukować go  naciskając lawisz "Drukuj" , podpisać i złożyć w kancelarii Urzędu.

 

Dodana: 14 listopad 2016 14:12

Zmodyfikowana: 20 marzec 2019 12:58