Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Rowerowe "Maratony Kresowe" i Biegi "Kresowe Trail" - Wasilków

Wasilków, dn. 16.05.2024 r.


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

 


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Rowerowe "Maratony Kresowe" i Biegi "Kresowe Trail" - Wasilków” złożonej przez Fundacja „Maratony Kresowe”, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 157

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 maja 2024 r. (czwartek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:


    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl

Dodana: 16 maj 2024 15:17

Zmodyfikowana: 23 maj 2024 15:25