wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia obręb Wasilków gm. Wasilków-bezprzetargowo

Burmistrz Wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z  NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr596/22 Burmistrza Wasilkowa z dnia 13.07.2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości:

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości  w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

4004/8

 

 

0,0038

 

7 600 zł + 23% VAT

Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Bezprzetargowo

celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 3242

BI1B/00165850/5

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.18.07.2022 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej  i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wasilków, dnia 13.07.2022 r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

Dodana: 18 lipiec 2022 08:02

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2022 08:03