Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Konkurs fotografii przyrodniczej „Krajobraźnia – Kraina Guliwera"

Wasilków, dn. 03.12.2021

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Konkurs fotografii przyrodniczej „Krajobraźnia – Kraina Guliwera" złożonej przez Fundację Zwierz Podlaski, ul. Stołeczna 4/2 lok.2, 15-879 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 10 grudnia 2021 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 3 grudzień 2021 08:37

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2021 16:25