Rekrutacja do przedszkola na rok 2021-2022

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2021-2022

Rekrutacja do przedszkola na rok 2021-2022-terminy

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15.02.2021 r.

do 08.03.2021 r.

od 04.05.2021 r.

do 10.05.2021 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 15.03.2021 r.

do 12.05.2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2021 r.

o godz. 14.00

17.05.2021 r.

o godz. 14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2021 r.

do 06.04.2021 r.

od 18.05.2021 r.

do 25.05.2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

09.04.2021 r.

o godz. 14.00

31.05.2021 r.

o godz. 14.00

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

do 16.04.2021 r.

do 07.06.2021 r.

 

Rekrutacja do przedszkola na rok 2021-2022-kryteria

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWasilkowie/document/120353/Uchwa%C5%82a-XXX_239_17

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWasilkowie/document/468618/Uchwa%C5%82a-XLI_357_18

 Rekrutacja do kl. I szkół podstawowych na rok szkolny 2021-2022-terminy

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15.02.2021 r.

do 08.03.2021 r.

od 04.05.2021 r.

do 10.05.2021 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 15.03.2021 r.

do 12.05.2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.03.2021 r.

o godz. 15.00

17.05.2021 r.

o godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 23.03.2021 r.

do 05.04.2021 r.

od 18.05.2021 r.

do 25.05.2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

09.04.2021 r.

o godz. 15.00

31.05.2021 r.

o godz. 15.00

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

do 16.04.2021 r.

do 07.06.2021 r.

 

Rekrutacja do kl. I szkół podstawowych na rok szkolny 2021-2022-kryteria

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWasilkowie/document/120350/Uchwa%C5%82a-XXX_238_17

 

Dodana: 15 luty 2021 11:11

Zmodyfikowana: 15 luty 2021 11:15