Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok 2022-2023

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok 2022-2023

Rekrutacja do przedszkola na rok 2022-2023-terminy

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15.02.2022 r.

do 08.03.2022 r.

od 09.05.2022 r.

do 16.05.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 15.03.2022 r.

do 18.05.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2022 r.

o godz. 14.00

23.05.2022 r.

o godz. 14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2022 r.

do 06.04.2022 r.

od 24.05.2022 r.

do 31.05.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.04.2022 r.

o godz. 14.00

06.06.2022 r.

o godz. 14.00

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

do 19.04.2022 r.

do 13.06.2022 r.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok 2022-2023-terminy

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15.02.2022 r.

do 08.03.2022 r.

od 09.05.2022 r.

do 16.05.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 15.03.2022 r.

do 18.05.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.03.2022 r.

o godz. 15.00

23.05.2022 r.

o godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 23.03.2022 r.

do 05.04.2022 r.

od 24.05.2022 r.

do 31.05.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.04.2022 r.

o godz. 15.00

06.06.2022 r.

o godz. 15.00

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

do 19.04.2022 r.

do 13.06.2022 r.

Dodana: 15 luty 2021 11:11

Zmodyfikowana: 27 styczeń 2023 09:51