Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 r.


Informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, realizatorami zadania w 2022 roku będą:


1. Klub Sportowy "Wasilków" - dotacja w wysokości 320.000,00 zł

2. Klub Sportowy "Studzianki" - dotacja w wysokości 26.000,00 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „SET” Wasilków - dotacja w wysokości 30.000,00 zł

4. Kyokushin Team Wasilków - dotacja w wysokości 35.000,00 zł

5. Fundacja Akademia Sportu "Atleta" Wasilków - dotacja w wysokości 5.000 zł


Uzasadnienie

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 r. wpłynęło sześć ofert, z czego pięć z nich spełniło wymogi formalne, jedna z sześciu ofert nie została poddana ocenie merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferenci posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji ww. zadania.

 

Burmistrz Wasilkowa,

Adrian Łuckiewicz

Dodana: 31 styczeń 2022 13:14

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2022 14:33