Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty XXV Mistrzostwa Polski Mini sietkówce o Puchar Kinder+ Sport

Wasilków, dn. 08.06.2019

 

 

 

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: XXV Mistrzostwa Polski w Mini siatkówce o Puchar Kinder+ Sport złożonej w trybie pozakonkursowym przez UKS „SET” Wasilków ul. Dębowa 3, 16-010 Studzianki

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 17 czerwca 2019 r. do godz. 8.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl.

                                                                                             

Dodana: 8 czerwiec 2019 11:54

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2019 12:13