Zaproszenie do konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Zaproszenie do konsultacji społecznych

 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do Programu współpracy gminy Wasilków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie
do 14 listopada 2018 r.  do godz. 15.30 na formularzu dostępnym:

  • na stronie http://wasilkow.pl/
  • w  Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 10
  • pocztą elektroniczną pod adresem: kancelaria@wasilkow.pl

 

Dodana: 7 listopad 2018 10:41

Zmodyfikowana: 7 listopad 2018 10:41