Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Harcerska Akcja Zimowa 2019

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Harcerska Akcja Zimowa 2019 złożonej w trybie pozakonkursowym przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej ul. Ursynowska 36/38 02-605 Warszawa KRS 0000115148

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 17 stycznia r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl .

  Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

   

   

   

  Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Harcerska Akcja Zimowa 2019 złożonej w trybie pozakonkursowym przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej ul. Ursynowska 36/38 02-605 Warszawa KRS 0000115148

   

  Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

   

  Uwagi do oferty można zgłaszać do 17 stycznia r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl.

Dodana: 10 styczeń 2019 13:23

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2019 13:23