Rekrutacja do przedszkola na rok 2020-2021

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020-2021

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2020-2021

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020-2021-terminy

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17.02.2020 r.

do 09.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 16.03.2020 r.

do 13.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30.03.2020 r.

o godz. 14.00

18.05.2020 r.

o godz. 14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2020 r.

do 07.04.2020 r.

od 19.05.2020 r.

do 26.05.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.04.2020 r.

o godz. 14.00

01.06.2020 r.

o godz. 14.00

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

do 17.04.2020 r.

do 08.06.2020 r.

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020-2021-kryteria

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWasilkowie/document/120353/Uchwa%C5%82a-XXX_239_17

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWasilkowie/document/468618/Uchwa%C5%82a-XLI_357_18

 

 

 Rekrutacja do kl. I szkół podstawowych na rok szkolny 2020-2021-terminy

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17.02.2020 r.

do 09.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 16.03.2020 r.

do 13.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23.03.2020 r.

o godz. 15.00

18.05.2020 r.

o godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 24.03.2020 r.

do 06.04.2020 r.

od 19.05.2020 r.

do 26.05.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.04.2020 r.

o godz. 15.00

01.06.2020 r.

o godz. 15.00

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

do 17.04.2020 r.

do 08.06.2020 r.

 

Rekrutacja do kl. I szkół podstawowych na rok szkolny 2020-2021-kryteria

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWasilkowie/document/120350/Uchwa%C5%82a-XXX_238_17

 

Dodana: 23 styczeń 2020 11:51

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2020 12:04