Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19

Rada Miejska w Wasilkowie wprowadziła w drodze uchwały nr XXII/220/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za okres od 1 kwietnia  2020 r. do 31 maja 2020 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych COVID–19 na potrzeby niniejszej uchwały rozumie się:

 

  1. przedsiębiorców, którzy na dzień 19 marca 2020 r. i wcześniej prowadzili działalność podlegającą czasowemu ograniczeniu wymienioną w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 491 z późn. zm.) lub wymienioną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 566, z późn.zm.) lub wymienioną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( poz. 658 z późn.zm.);

 

  1. przedsiębiorców nie zaliczających się do grupy, o której mowa w pkt 1, którzy odnotowali spadek przychodów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa podatkowego, według których przedsiębiorcy rozliczali się w dniu wejścia niniejszej uchwały w życie, o nie mniej niż 40 % łącznie w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 

Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć informację określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały oraz w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 2, dodatkowo pisemne oświadczenie zawierające dane dotyczące spadku przychodów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Ponadto podatnik powinien złożyć odpowiednio:

- deklarację DN-1 z załącznikiem ZDN-2 lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości w przypadku podatników dokonujących samoobliczenia podatku;

- informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych – IN-1 z załącznikiem ZIN-2 w przypadku podatników, którym ustalono decyzją wysokość zobowiązania podatkowego.

Dodana: 22 maj 2020 15:01

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2020 14:43