Wzory informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (składają osoby fizyczne).

Dodana: 14 styczeń 2020 16:11

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2020 14:08