Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (składają osoby prawne i osoby fizyczne będące we współwłasności z osobami prawnymi).

Dodana: 14 styczeń 2020 16:15

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2020 16:48