INFORMACJA W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2018 ROK