Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2019