Konsultacje do projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Wasilków.

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe

działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie Statutu Gminy Wasilków.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 27 września 2017 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 23 lub pocztą elektroniczną na adres: k.szymanska@wasilkow.pl

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Dodana: 22 wrzesień 2017 08:47

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2017 08:56

Lista stron