Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Wasilkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 14 kwiecień 2021 09:36

Zmodyfikowana: 14 kwiecień 2021 09:39