Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wasilków

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wasilków

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 23 czerwca 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 18 czerwiec 2021 10:22

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2021 10:23