Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie budżetu obywatelskiego

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

zmieniającego uchwałę Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie budżetu obywatelskiego

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 28 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 22 kwiecień 2021 13:04

Zmodyfikowana: 22 kwiecień 2021 13:04

Lista stron