Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 19 kwiecień 2021 13:35

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2021 13:35