Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

 w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wasilków na lata 2021-2025


 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 26 maja 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 18 maj 2021 11:25

Zmodyfikowana: 18 maj 2021 11:25