Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Wasilków

Dodana: 14 listopad 2019 14:38

Zmodyfikowana: 14 listopad 2019 14:38