Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego


 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 26 maja 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 18 maj 2021 15:54

Zmodyfikowana: 18 maj 2021 15:54