Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowodworcach

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/10 Rady Miejskiej  w Wasilkowie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie określania sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego poddaje się konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowodworcach.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie można wnosić pisemnie opinie na temat załączonej uchwały.

Dodana: 7 maj 2021 10:09

Zmodyfikowana: 7 maj 2021 11:21