Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie Budżetu Obywatelskiego (zmieniającego Uchwałę Nr XLV/391/18 Rady Miejskiej).

Zmiany w Uchwale Nr XLV/391/18 Rady związane są m.in. ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 509).

Burmistrz Wasilkowa informuje, że planowane jest zwiększenie kwoty Budżetu Obywatelskiego, jak również rozszerzenie jego zasięgu,

realizowane będą nie tylko projekty ogólnomiejskie, ale również sołeckie.   

Uwagi do projektu Uchwały można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 17.00:

  • poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodana: 7 maj 2019 15:19

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2020 12:31

Lista stron