Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach – Etap III

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania:
Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach – Etap III. Termin otwarcia ofert: 27.05.2019 r. godz. 11:15.

Dodana: 9 maj 2019 15:17

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2019 14:36