Przetarg nieograniczony pn. Dostawa pojazdu do transportu 10 osób lub więcej przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Gminę Wasilków pn. Dostawa pojazdu do transportu 10 osób lub więcej przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, znak OSO.271.18.2020.MS.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.12.2020 r. o godz. 12:15.

Dodana: 2 grudzień 2020 08:17

Zmodyfikowana: 31 grudzień 2020 08:32