Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku oraz innych interesów Gminy Wasilków i jej jednostek organizacyjnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku oraz innych interesów Gminy Wasilków i jej jednostek organizacyjnych, znak OSO.271.20.2020.MS

Otwarcie ofert nastąpiło dn. 22.01.2021 roku o godz. 13:15.

 

Dodana: 22 grudzień 2020 17:19

Zmodyfikowana: 11 luty 2021 13:56