ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wasilków

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wasilków nastąpiło w dniu 06.11.2020 o godz. 11:15.

Zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., p. 2475 t.j). Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Dodana: 28 październik 2020 14:58

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2020 11:58