Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I”

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I”
znak: OSO.271.15.2020.PN.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020 r. o godz. 12:00

Dodana: 22 październik 2020 20:17

Zmodyfikowana: 27 listopad 2020 14:23